Regulament Dracula Halloween Festival

I. Perioada și locația

Festivalul Dracula Halloween Festival se va desfășura în perioada 28 Octombrie – 31 Octombrie 2016 în Brașov, în zona Bartolomeu.

II. Obiectele din cadrul festivalului

 1. În zonele amenajate ale festivalului nu va fi permis accesul cu:
  • Droguri
  • Sticle (inclusiv sticle de parfum sau deodorante)
  • Mâncare și băuturi
  • Cutii de băutură, conserve
  • Bannere susținute de bețe
  • Scaune
  • Cuțite, Arme, lanțuri sau alte obiecte contondente
  • Animale
  • Umbrele (în caz de ploaie se recomandă folosirea pelerinelor)
  • Materiale inflamabile, spray-uri, lasere și articole pirotehnice
  • Obiecte care îi pot răni pe alți Participanți
  • Autovehicule, role, bibiclete, skateborduri și alte accesorii sportive
 2. Este permis accesul cu:
  • Medicamente
  • Insulină
  • Picături – uz medicinal
  • Spray inhalator pentru astm
  IMPORTANT! Orice astfel de produse sunt premise doar dacă sunt însoțite de scrisoare medicală sau orice alt document înlocuitor acesteia și cu maxim o doză zilnică.
  • Aparate de fotografiat și camera video neprofesionale
  • Brichete și țigări (max 1 brichetă și 5 pachete de țigări)
  • Selfie stickuri
 3. Ca urmare a regulilor foarte stricte în privința obiectelor interzise, persoanele responsabile cu securitatea și monitorizarea Festivalului vor percheziționa în detaliu fiecare Participant și orice obiecte interzise descoperite în urma verificării vor fi oprite la poartă, fără ca organizatorul să-și asume responsabilitatea pentru ele.
 4. Toți Participanții sunt sfătuiți să consulte lista cu obiecte nepermise și să nu dețină asupra lor astfel de obiecte în cadrul Festivalului. În ceea ce privește obiectele pierdute, Organizatorul va amenaja un spațiu special în care vor putea fi aduse astfel de obiecte și în care fiecare proprietar își poate recupera bunurile în termen de 72 ore. Organizatorul nu este responsabil pentru bunurile Participanților ori pentru eventualele pagube produse.

III. Bilete, abonamente și brățări

Bilete, Abonamente:

 1. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prețul biletelor si abonamentelor fără a fi nevoie de înștiințare prealabilă.
 2. Organizatorul garantează doar valabilitatea biletelor si abonamentelor vândute pe site-ul www.draculavamfest.ro și www.bilet.ro și în punctele volante din Brașov
 3. Prin cumpărarea unui bilet sau abonament valid fiecare Participant își asigură dreptul de a participa la Festival, cu obligația de a-și cunoaște drepturile și obligațiile din cadrul Evenimentului.
 4. Biletul de 1 zi garantează Participantului accesul la toate evenimentele Festivalului pe ziua respectivă, începând cu ora 12:00 și până la ora 24:00, oră la care încetează valabilitatea biletului, iar Participantul nu mai are acces în cadrul Festivalului și trebuie să părăsească perimetrul acestuia.
 5. Abonamentul garantează Participantului accesul în fiecare zi a Festivalului în orarul mentionat.
 6. Este strict interzisă vânzarea sau cumpărarea invitațiilor, precum și vânzarea la suprapreț a biletelor și/sau abonamentelor. Organizatorul își rezervă dreptul de a-i sancționa pe cei care vor fi găsiți că desfășoară astfel de activități.

Brățări:

 1. La intrarea în spațiul Festivalului și după validarea biletului sau abonamentului Participanții vor primi la porțile de acces brățări colorate, în funcție de tipul biletului și abonamentului.
 2. Brățările vor fi purtate obligatoriu și exclusiv pe mână.
 3. Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica în orice moment brățara Participantului.
 4. Doar o brățară în stare bună asigură Participantului dreptul de a intra in zonele Festivalului. Păstrarea în starea bună a brățării este responsabilitatea exclusivă a Participantului. Fiecare participant are obligația de a verifica după acces, în momentul primii brațării, faptul că brățara a fost montată corespunzător și să sesizeze orice nereguli. Orice reclamație ulterioară nu va fi luată în considerare.
 5. În cazul pierderii, deteriorării de orice fel al brățării Participantul este obligat să-și cumpere un bilet nou pe ziua respectivă sau să părăsească zona de festival.

IV. Minorii și persoanele cu dizabilități:

 1. Minorilor le este interzis consumul de băuturi alcoolice, țigări și droguri.
 2. Minorii vor primi brățări speciale.
 3. Accesul minorilor între 12-18 ani se va face numai pe baza unui bilet sau abonament valid și în urma prezentării buletinului.
 4. Accesul minorilor sub 12 ani se va face numai pe baza unui bilet sau abonament valid și numai în compania unui adult. Un adult poate însoți un singur minor cu vârsta de până la 12 ani. La cererea persoanelor responsabile cu securitatea și monitorizarea, precum și a reprezentanților Organizatorului, însoțitorul are obligația să prezinte documente (carnet de elev, pașaport sau orice alt document care conține poza minorului) care atestă vârsta minorului.
 5. Minorii sub 12 ani au accesul gratuit în cadrul Festivalului numai în compania unui părinte. Un adult poate însoți un singur minor cu vârsta sub 12 ani. La cererea persoanelor responsabile cu securitatea și monitorizarea, precum și a reprezentanților Organizatorului, însoțitorul are obligația să prezinte documente (carnet de elev, pașaport sau orice alt document care conține poza minorului) care atestă vârsta minorului.
 6. Din cauza zgomotului foarte puternic produs și a efectelor pirotehnice din cadrul Festivalului, Organizatorul nu recomandă prezența în cadrul Evenimentului a copiilor sub 14 ani și a Persoanelor cu dizabilități
 7. Persoanele cu dizabilități beneficiază de gratuitate sau reducere după cum urmează:
  • Minorii cu handicap, precum și persoana care îi însoțește beneficiază de gratuitate.
  • Adulții cu handicap grav (Grad I) sau accentuat (Grad II), precum și însoțitorul (acolo unde este cazul) beneficiază de gratuitate.
  • Adulții cu handicap mediu (Grad III) sau ușor (Grad IV) beneficiază de reducere la achiziționarea abonamentelor.
 8. Pentru a putea beneficia de gratuitate sau reducere, persoanele cu dizabilități trebuie să depună o aplicație la adresa tickets@draculavamfest.ro până în data de 24.10.2016.
 9. Accesul persoanelor cu dizabilități și a însoțitorilor se va face în baza actului de identitate printr-o zonă special amenajată de Organizator. Persoanele cu dizabilități și însoțitorii vor primi un e-mail de confirmare până în data de 27.10.2016.
 10. Menționăm pentru persoanele cu probleme locomotorii, care utilizează un scaun rulant pentru deplasare, că în unele zone din cadrul Festivalului nu sunt prevăzute intrări cu facilități pentru scaun rulant.

VII. Condiții de participare:

 1. Accesul în zonele Festivalului se face doar pe la intrările special amenajate și pe baza biletului sau abomamentului.
 2. Accesul în zonele Festivalului se va face în funcție de tipul biletului sau abonamentul achiziționat.
 3. Participanții au obligația ca pe lângă bilet sau abonament să aibă asupra lor acte de identitate.
 4. Biletele si abonamentele nominale sunt valabile doar in prezența posesorului.
 5. La solicitarea echipei de securitate sau a reprezentanților Organizatorului, Participantul are obligația de a prezenta documentele de acces sau actele de identitate.
 6. La fiecare zonă de acces Participantul ia la cunoștință acest Regulament, care va fi afișat în loc vizibil.
 7. În cadrul Festivalului se vor desfășura diverse jocuri de lumini de mare intensitate și efecte pirotehnice care pot dăuna copiilor sau persoanelor epileptice.
 8. Participanții care suferă de boli psihice, fizice și care pot fi afectați în vreun fel de zgomote puternice, efecte vizuale speciale, zone aglomerate, efecte speciale sonore sau orice alte asemenea, își asuma întreaga răspundere pentru prejudiciile sau vătămările pe care le-ar putea suferi.
 9. De asemenea, Organizatorii nu-și asumă răspunderea pentru eventualele prejudicii sau vătămări care s-ar putea ivi în urma unor focuri de artificii.
 10. Participanții își asumă întreaga responsabilitate asupra capacității de participare din punct de vedere fizic/psihic la diverse activități din cadrul Festivalului. Recomandăm efectuarea unor controale medicale de specialitate înainte de a participa la astfel de activități care presupun un nivel crescut de efort.
 11. Pe toată durata Festivalului, Participanții vor avea la dispoziție puncte medicale pentru asigurarea primului ajutor, în caz de urgență.
 12. Este interzisă intrarea cu autovehicule/bicilete/role în zonele Festivalului.

VIII. Reguli generale:

 1. Respectarea prezentului Regulament este obligatorie pentru toți participanții din cadrul Festivalului.
 2. Participanții au obligația de a manifesta un comportament civic în ceea ce privește menținerea curățeniei și protejarea mediului înconjurător, atât pe teritoriul Festivalului cât și în afara acestor zone.
 3. Organizatorul are dreptul de imagine asupra întregului Festival și poate utiliza imaginile foto și video realizate fără acordul participanților și fără ca aceștia să aibă pretenții la remunerații financiare. Orice materiale foto și video realizate în cadrul festivalului și făcute publice de participanți pot fi folosite de Organizator fără acordul participanților și fără ca aceștia să aibă pretenții la remunerații financiare.
 4. Participanții au dreptul să fotografieze și să filmeze în zonele Festivalului sub condiția de a le folosi în scopuri personale. Organizatorul își rezervă dreptul de a stabili zone/ locații cu fotografierea/filmatul interzise.
 5. Este interzis să se efectueze fotografii sau material video în scopuri comerciale fără acordul scris din partea Organizatorului. În caz de nerespectare, Organizatorul are dreptul de a confisca aparatul foto / video până la sfârșitul Festivalului și de a șterge respectivele înregistrări.
 6. Dreptul de a comercializa în zonele destinate Festivalului este destinat strict partenerilor cu care Organizatorul are încheiat un acord scris.
 7. Organizatorul sugerează participanților să se adreseze echipei de securitate sau reprezentanților săi în cazul în care sesizează nereguli.

IX. Despre securitate și sănătate:

 1. Prezentul Capitol are ca scop instituirea de măsuri privind promovarea securității și sănătății în cadrul Festivalului.
 2. Ținând cont de anvergura Festivalului, Organizatorul trebuie să ia măsurile corespunzătoare, astfel încât Participanții să fie informați despre măsurile și activitățile de prevenire și protecție din cadrul zonelor destinate Festivalului.
 3. Fiecare are obligația de a manifesta un comportament civilizat față de ceilalți Participanți ai Festivalului.
 4. În mod deosebit, în scopul unei bune desfășurări a Festivalului, Participanții au următoarele obligații:
  • Să comunice imediat echipei de securitate și/sau reprezentanților Organizatorului orice situație despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea Participanților;
  • Să aducă la cunoștința echipei de securitate și/sau reprezentanților Organizatorului orice fel de incidente suferite de propria persoană;
  • Să coopereze cu echipa de securitate și/sau reprezentanții Organizatorului pentru a permite asigurarea unei bune desfășurări a Festivalului, fără riscuri pentru securitate și sănătate;
  • Să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății și măsurile de aplicare a acestora;
  • Participantul care observă un incendiu are obligația să anunțe prin orice mijloc echipa de securitate și/sau reprezentanții Organizatorului, pentru limitarea și stingerea incendiului;
  • În caz de incendiu, orice Participant are obligația să acorde ajutor.

X. Produsele incluse în prețul biletului

Fiecare pachet de intrare conține produse incluse în prețul acestuia. In funcție de pachetul achiziționat, participanții vor primi odată cu brățara și tichete valorice incluse. În baza acestor tichete, participanții vor primi gratuit produsele incluse în pachetul achiziționat.

XI. Achiziționarea de produse în cadrul festivalului

 1. În zonele destinate Festivalului vor exista puncte de unde Participanții pot obține produsele și serviciile puse la dispoziție de către Organizator.
 2. Participanții au obligația să folosească în incinta Festivalului doar metodele și instrumentele de plată stabilite de Organizator, respectiv tichete valorice.
 3. Modalitatea de plată pentru produsele și serviciile din zonele Festivalului este tichete valorice.
 4. La intrarea în zonele Festivalului, fiecare Participant are posibilitatea de a și procura tichete valorice, cu care poate achiziționa produsele și serviciile disponibile în cadrul Evenimentului.
 5. Plata cu numerar in perimetrul festivalului este strict interzisă, in afara zonelor de casierii de unde Participanții vor avea posibilitatea de a achiziționa tichete valorice. Fiecare tichet va avea valoarea de 15 RON. Pentru tichetele valorice achiziționate, Participanților li se va elibera Bon Fiscal.
 6. Organizatorii nu răspund pentru tichetele valorice pierdute ulterior achiziționării acestora.

Achiziția produselor/serviciilor de la comercianți:

 1. Participantul poate alege pachetele de produse dorite. Fiecare pachet valoreaza 15 RON. Plata pachetelor se va efectua exclusiv cu tichete valorice.
 2. Tichetele neutilizate vor râmăne în posesia Participantului, fără posibilitatea ulterioară de a mai solicita restituirea valorii acestora.

XIII. Forța majoră:

 1. În caz de forță majoră, Organizatorul poate lua decizia unor modificări sau chiar anularea Festivalului în situații excepționale.
 2. Prin forță majoră se înțelege orice eveniment care ar putea influența semnificativ asupra bunei desfășurări a Festivalului, precum: inundații majore, dezastre naturale sau evenimente social politice majore.
 3. Dacă evenimentul este anulat din motive de forță majoră, Participanții nu vor beneficia de contravaloarea biletelor și nici compensații pentru alte pierderi, cum ar fi cheltuieli ocazionate de călătorie sau cazare.

XIII. Diverse:

 1. În zonele destinate Festivalului va fi asigurată securitatea, iar Participanții au obligația să înștiințeze agenții de securitate pentru orice neregulă sesizată.
 2. Organizatorul nu își asumă responabilitatea pentru acțiunile Participanților din afara zonelor destinate Festivalului. Organizatorul își rezervă dreptul de a interzice accesul unui Participant sau chiar excluderea lui din zonele destinate Festivalului, în cazul încălcării prezentului Regulament sau orice altă lege în vigoare.
 3. Organizatorul nu poate fi responsabi pentru vătămările și prejudiciile material sau de orice altă natură.
 4. Organizatorul își rezervă dreptul să refuze continuarea participării la Festival a Participantului care reprezință un pericol pentru siguranța și confortul celorlalți.